D                      EM7  EM7  乌溜溜的黑眼珠和你的笑脸 A                     D 怎么也难忘记你容颜的转变 D                     EM7 轻飘飘的旧时光就这么溜走 A                     D 转头回去看看时已匆匆数年 #FM  BM      #FM 或许明日太阳西下倦鸟已归时 EM      A 你将已经踏上旧时的归途 #FM  #FM  BM      G 人生难得再次寻觅相知的伴侣 G    EM  A 生命终究难舍蓝蓝的白云天 苍茫茫的天涯路是你的漂泊  寻寻觅觅长相守是我的脚步 黑漆漆的孤枕边是你的温柔 醒来时的清晨里是我的哀愁 轰隆隆的雷雨声在我的窗前 怎么也难忘记你离去的转变 孤单单的身影后寂寥的心情 永远无怨的是我的双眼