C               Em 我曾用心的来爱着你 Am                Em 为何不见你对我用真情 Fm            Em  Am 无数次在梦中与你相遇 Fm 惊醒之后         G 你到底在哪里 C               Em 不管时光如何被错过 Am                    Em 如果这一走你是否会想起我 Fm              Em  Am            这种感觉往后日子不再有 Fm    G       C  别让这份情换成空 C                     Em 你总是如此如此如此的冷漠 Am                    Em 我却是多么多么多么的寂寞 Fm    Am 事隔多年 Em        Am 你我各分东西 Fm          G       C  我会永远把你留在生命里