G             GM7  越过那一面海洋  C       Cm       G  当我站在离你很远的地方  C           D  日子从此过的简简单单  Bm      Em   Em/D  奈何相思总难藏  C  不小心    Cm   Am7    D  想你的念头 出没心房  G             GM7  越过那一面海洋  C      Cm       G  当我站在离你很远的地方  C           D  生活从此打算平平淡淡  Bm      Em  Em/D  奈何心烦总无端  C  不经意    Cm   D  想你的情绪  5 泛滥  G         GM7  * 阳光为什麽总是灿烂  CM7  一旦我想你想到心慌  Am         D  街灯为什麽总是喧哗  Bm          Em   Em/D  一旦我想你想到心慌  C  啊~  D           G