G     BM  C         D 我往哪裡去 才能找到自己 G     EM       AM      D 過去已成回憶 我迷失在痛苦裡 G     BM  C         D 我往哪裡去 才能找到自己 G     EM    C   D     G 過去讓他過去 我不再迷失這裡 G          C   D           G 我再不要彷徨癡迷 我再不要黯然無依   EM   C     D     G 啊~   我找到失落的過去