Em      G       C       Em    活著就是為活著连戏 我们不需要惊喜        C        D    Em7 Em  C D    我们都惊吓不起    Em      G       C       Em    越是乏味越是合情理 我们不需要惊喜        C        D    我们都惊吓不起             G           C       Bm            Am7 C    只要没意外 我大概知大概 按照计算之内 怎麼可以 信未来                           (求能提前交代 不知不觉 放慢来)    G          Bm              C             D    我试过看开 尽量没感概 妙想到头来 等不到天开 嘆原来    G           Bm             C         D    E    性格纵会改 命运难改 没想过未来 担心我 看不开    苟且偷生便用尽元气 再来多一个惊喜    怕从此一吓不起