G 那一年默默无言 D 只能选择离开 C             G(3) 无邪的笑容已经不再精彩 G             D 你害怕结局所以拼命伤害 C             D   G 说是我挡住你的美好未来 Em            D 你坚决不希望我等待     C         G 我便默默的让你走开 Em          D 如今你受了伤回来 C             D 717 叫我如何接受这安排           G 我难过的是放弃你放弃爱 D         Em      D 放弃的梦被打碎忍住悲哀 C       Bm 我以为是成全 C           D 你却说你更不愉快           G 我难过的是忘了你忘了爱 D         EM      D 尽全力忘记我们真心相爱 C         Bm 却忘了告诉你 C     D   G 失去的不能重来