1=D4/4    D       A       Bm      #Fm G           D           G         A       送你送到家门口,还有话要说,来不及开口,你摇一摇头,阳光也好落寞                                       你的手表还给你,让时间暂停,想从新来过,是过分要求,爱情也破了洞 G      A    D            A        Bm     #Fm        G         D          G        A    最后一声再见说不出口,我还爱你爱不够,火热的心,还不想被放弃,要分享的事还太多                                D   A      G      A          D    最后一声珍重说不出口,我还爱你爱不够,破碎的心,再不能拼拼凑凑,我觉得伤好重,心好痛  QQ:18142747