C                   Am 在无人问候的夜裡  只是可以自己安慰自己 Dm7             F             G 孤独的人都知道  寂寞并非消遣得东西  C               Am          Am7 在不言不语的房裡  昏暗得灯光  墙角的冷清 Dm7             F             G 孤独的人最清楚  无聊并非消遣得东西    C             Am        Em 好久好久  没有你的消息  你的关心 F               Dm7         F           G 只能关灯看自己  关上了自己  流泪也是多此一举    C             Am        Am7 好久好久  假装已经忘记  已经放弃 Dm7             F 这样的距离不美  距离不再美 Dm         G     C 忍不住不断去想你  你最熟悉