Am                       C       G       C       Am 达奇达奇嘟,达奇达奇嘟,达奇从来不说话,就是喜欢哭, 达奇达奇嘟,达奇达奇嘟, 达奇嘟起小嘴巴, 学我说一次, 达奇达奇嘟,达奇达奇嘟,达奇不必说清楚,只要能说声嘟, Am                      C       G        C       Am 达奇达奇嘟,达奇达奇嘟,达奇已经七岁了,还不能说声嘟, 达奇达奇嘟,达奇达奇嘟,达奇不要怕辛苦,爱哭鬼是懦夫, 达奇达奇嘟,达奇达奇嘟,达奇不要怕失败,再试着说一次, G   F   Am  G       C      Am  G       C      Am 达奇达奇嘟,达奇达奇达奇不要哭,达奇达奇虽然你听不见,                                 达奇达奇将来你会明了                Em      Am 鼓起勇气再试 再试着说声嘟。 所以挫折痛苦 套靠自己克服。