G 微笑,在你眼梢 C          G 不忍将你打扰 G 惊醒,在那清早 C          G 看到你在祈祷 Em           A 何必要一定要不停奔忙 Em   A 只为一丝骄傲 Em      A        C 希望一切真的可以不重要     D          G 可是心痛依然侵扰     G       D 你知道,我需要       Em      C 靠近你温暖的心跳        Am      F      D 却看到你的眼角疲惫的微笑     G       D 看喧闹,在街角       Em       C 有多少失去和得到       Am       F       G 有多少冷漠拥有快乐的外表