Capo:0        Em      D   G 想欲抱你抱甲紧紧紧 不通抱我抱甲这为难      Am   Em  B                        B 甭问甘是有人有人乎我失恋 无爱无恨无怨叹        Em      D   G 虽然今嘛吐甲这呢惨 虽然脚步踏甲这呢乱       Am   Em   B    Em 我嘛犹原不惊   不惊人情冷暖 阮的双手有你牵         Am       Em     Am   Em   (D  Em) 惦在你的身边   惊乎人知影     是含著珠泪跳恰恰      Am      Em   B7   Am   B 偏偏我是一个   一个抹醉的人   因为总有一天 啊最爱的人 换无情的人        B B      B        Em 啊梦   啊空    啊茫茫茫茫 轻轻鬆鬆 我甘愿孤单一个人