BM              EM 那是一个飘着雪的冬天 A                D 我们坐在护城河边公园 BM              EM 你对我说永远都不会走远 A                BM 不会离开我和这古城西安 BM              EM 美好时光总是过的太快 A                D 我也渐渐放弃对你思念 BM              EM 想起曾经路灯下你的笑脸 A                BM 幸福离的太远我够不见 我们分手在西大街的路边 那是一个贼冷贼冷的冬天 你要带着你的理想走远 人群之中的我有些木乱 我们分手在西大街的路边 那是一个飘着雪的冬天 连个再见都没说转身就闪 撇下我像个瓜瓜一样不言传 也许很久我都难以忘记 曾经我们留下美好的回忆 请你答应我好好珍惜自己 很遗憾不是我陪你走下去  ..