G        Bm   Em       Bm 齐秦:雨过白鹭/州,留恋铜雀/楼            C    D 楚生:斜阳/染幽/草          Bm    Em 齐秦:几/度飞/红          C          D 楚生:摇/曳了江上远/帆       G        Bm  Em       Bm 楚生:回望灯如/花,未语人先/羞            C    D 齐秦:心事/轻梳/弄,          Bm`    Em 楚生:浅/握双/手          C         齐秦:任/发丝缠绕          D 合唱:双/眸            C              Bm 楚生:所以/鲜花满天幸福在/流传            Am         Em 齐秦:流传/往日悲欢眷/恋            C              Bm 楚生:所以/倾国倾城不变的/容颜            Am 齐秦:容颜/瞬间已成       D 合唱:永远~~~~~~            C              Bm 齐秦:此刻/鲜花满天幸福在/身边            Am         Em 楚生:身边/两侧万水千/山            C              Bm 齐秦:此刻/倾国倾城相守着/永远            Am         G 楚生:永远/静夜如歌般/委婉  ..