Em         D         C        Em 很远的地方 有个女郎 名字叫做耶利亚  Em          D        Em 有人在传说 她的眼睛 看了使人更年轻  Em          D        Em      C  Em 如果你得到 她的拥抱 你就永远不会老   Em         D         C  D   Em  为了这个 神奇的传说 我要努力去寻找   Em       D       C  D   Em 耶利亚 神秘耶利亚 耶利耶利亚 Em       D       C     D       Em 耶利亚 秘耶利亚  我一定要找到她 (music)