1=G  4/4

Em             C   D  Em   一个人喝醉好想找个人来陪 C         D       G 我们之间有太多的误会     C     D      爱不能再沉睡     Bm    Em 是可悲是摧毁     C     D     Em 我不要再为谁掉眼泪 Em            C   D   Em 爱过才后悔想要用酒来麻醉 C         D       G 我们之间有太多的误会     C     D 爱不能再沉睡     Bm    Em 是可悲是摧毁     C       D   Em 我不要再为谁而心碎            Em         求求你给我个机会 求求你给我个机会       C      D   G 不要再对爱说无所谓 不要再对爱说无所谓 Am          Em 如果相爱是完美 留下了太多伤悲     C             D      就让我们用真心去面对