G    Esus4   C    D    G     Esus4     C G                Esus4    传来的声音好熟悉               C 一个人好象在梦里       D      一直在想念你 G                Esus4    远方的你不要哭泣               C 因为我从来没故意       D 伤害了你的心 AM          C     你最爱问我        BM      BM7  什么时候可以陪伴着你 AM          C    你对我说过       D 不能入睡太累       D 一个人太空虚 C           G    轻轻的呼吸     C 在耳边     D      BM   BM7 你是否已陶醉在怀里 C           G    漫漫长夜里      C 拥抱你     D 我只想对你说        C大七 i love you EM  BM7  EM   D       EM      EM  EM   BM   C   G