Em           G            Em       G 别哭  我最爱的人     今夜我如昙花绽放   C           G          C             D 在最美的一刹那凋落   你的泪也挽不回的枯萎 Em            G          Em         G 别哭  我最爱的人     可知我将不会再醒   C          G          C              G 在最美的夜空中眨眼   我的眸是最闪亮的星光      G          D        C         D 是否记得我骄傲地说   这世界我曾经来过      C           G       C            G 不要告诉我永恒是什么 我在最灿烂的瞬间毁灭      G          D        C         D 是否记得我骄傲地说   这世界我曾经来过     C           G        C           G 不要告诉我成熟是什么 我在刚开始的瞬间结束