Key=G#   Play=G   Capo=1   G           Em 水呀水呀你就慢慢流 C             D 千万不要把我的爱带走 C           Em 我想我想和他常相守 Am7           D 岁月呀你就好心等等我 G              Em 空空荡荡一个人也怪寂寞 C              D 幸好有你陪伴在我左右 C           Em 我会像风一样的温柔 Am7    Am7/D   G 只要你不嫌弃我太多 C        Em 天和海都连成一条线 Am7   Am7/D    G 山和地多么的有缘 C           Em 我和你同在这人世间 Am7           D 上天安排我在你的身边 G                Em 我可是你手中那一朵鲜花 C                 Em 我是不是你心里面的一点红  G                Em 我可是你手中那一朵鲜花 C             D    G 你会不会好好地疼着我