Capo:3  C     Am Em  F     G 无意中登著你 雄雄不敢来相认 往事忙茫茫渺渺的像流水   C    Am    Em  F     G 难忘过去的情意 脚步煞愈踏愈紧 不敢越头叫你的名字   C   Am  Em  F    G 酸冷风吹过来痴情苦恋的无奈 辜负一丛有情意的花蕊  C    Am  Em  F  G          C 无说一声就离开 想来全然无滋味 我无值得你这款的对待  C       Am Em  F  Dm7  G 情梦茫茫到深更 醒来看无在身边 窗外小雨也替你哭归暝  C       Am Em  F  Dm7  G 情梦茫茫到深更 醒来一切是过去 想看觅爱我有啥意义