G 寂寞围绕着电视垂死坚持     Em  在两点半消失        C         D        多希望有人来陪我度过末日     G             Em        空虚敲打着意志彷佛这时间已静止     C           D   我怀疑人们的生活有所掩饰 D         Em  C  G  嗯——-  垂死坚持 D 已静止(全部消失     G     激动在瞬间丢失梦被稀释     Em            C 不停转动手指我幻想美丽的生活 D             G 何时开始  时光不经意流逝     Em              C 像颗在耗费的电池我感到有点失落 D          Em  C  G    D 无法抑制   嗯——    垂死坚持 Em  C  G    D 嗯——-   已静止(全部消失)