1=C 44

C                    Em7 这座城是片繁华沙漠  只适合盛开妖艳霓虹 Am9        Am9G    Dm7    Am        G   Fmaj7     Em7       Dm7   Gsus4 悲伤的人们满街游走  打听幸福的下落   爱  情都只是传说 难开花难  结果   C                    Em7 ||:你眼神里的讯息我懂  像随时准备燎原的火 Am9        Am9G    Dm7    Am 那危险的美我曾见过  也因此留下了伤口 Fmaj7     Em7    Dm7       F             Gsus4 爱情依然是传说  就别再触碰我荒凉心中还在痛的角落 C          Am          Em7        Dm7         G9sus4 别爱我如果只是寂寞如果不会很久如果没有停泊的把握 C          Am          Em7        Dm7     G      C 别爱我不要给我藉口不要让我软弱别再把我推向海市蜃楼 :||