Em                        D 每个人都有无法忘记的人  思念会像细沙穿过你的灵魂   C         D      Em 轻轻开了门  只有风雨声 Em                        D 我觉得爱情让人变得残忍  原本相爱的人变成心头的针   C         D      Em 越是爱的真 越是伤的深 Am         D 就像黑夜和白天 相隔一瞬间   Am           C           B7 明知道说再见  再见面也只有明天   C   D        Bm  Em 天空啊下著沙 也在笑我太傻   C   D        G 你就别再追寻  看不清的脚印   C   D        Bm  Em 天空啊下著沙 也在為我牵掛   C   D        G 把爱葬在沙裡 还有你的消息   Am     B7        Em 你走了 就走了 不要想起   Am     B7        Em 风走了 沙走了 不要想起