G         EM         C   D          G      BM       C     D   谁没有一些  刻骨铭心事  谁愿计后果  谁没有一些旧恨心魔  一点点无心错         G         EM          C     D         G         BM      C     G 谁没有一些  得不到的梦  谁人负你负我多  谁愿意解释  为了什么 一笑看风云过    EM     BM            C           G         EM        EM         C       D 活得开心  心不记恨  为了今天欢笑  唱首歌  让胸襟吸收新的快乐   在晚风中敞开心锁 这是一首很好听的老歌    弹法随意  按照自己喜欢