Em    Am 雪钟花雪钟花 D           Em 在哪里我想念你 Em    Am     在清晨在夜晚 D           Em 我在思念在哭泣 Em         Am 那曾经美好的时光     D           G 是我永远沉醉的梦想   C         B7 那结伴同行的岁月     D         Em 给我勇往直前的力量 Em          Am    那曾经温暖的时光     D           G  是我流连忘返的故乡   C         B7 那奔腾燃烧的岁月       Em 永生难忘 雪钟花雪钟花 在这里等着你 夜空中有一颗星 它是我破碎的心 那曾经美好的时光 是我永远沉醉的梦想 那结伴同行的岁月 给我勇往直前的力量 那曾经温暖的时光 是我流连忘返的故乡 那奔腾燃烧的岁月 永生难忘 那曾经美好的时光 是我永远沉醉的梦想 那结伴同行的岁月 给我勇往直前的力量 那曾经温暖的时光 是我流连忘返的故乡 那奔腾燃烧的岁月 永生难忘 雪钟花雪钟花 <有错望纠正...>