Em      C        D          Em 梅雨季节刚刚过去,骊歌初唱的夏天,仿 互道珍重临别依依,几番晨昏的笑语,展         D           G             D 佛耐不住寂寞的孩子,如火如涂的凤凰花 翅飞 向 自己的天空,明日相逢在天涯 G           Em 哦-  –  -凤凰花,为整个离别染上祝福的   D  Em  D                 G 颜色,凤凰花,思念象花瓣会在秋风中凋 Em                                D 落,凤凰花,象青春不能避免短暂的解逅, Em  D  Em     C     D 凤凰花,象年少不经事的你,不经事的 Em 我。