C        Em 坐摩天轮 送你一程       Am       C 慢慢生高 心慢慢冷       C        Em 趁着机身 划过云层       Am       C 愿你受到 我留下吻       C              Am 离别气氛 往往会拉长泪痕(心真的疼 目送着我爱的人)(看摩天轮 像不像时间沉沦)       F              G 怕我郁闷 打起十二分精神 (难舍难分 却隔一道玻璃门)(转了一间 又掉了什么月份)       Em             Am 僵硬的唇 是逞强的后遗症(转身飞奔 到常去的游乐城)(每张票根 压在枕头下加温)     F              G 不想谁 看见你泪在翻滚(在空中 才道别能不能!)(霓虹灯 温暖等待的人)       C        Em 做摩天轮 送你一程        Am       Em 慢慢升高 心慢慢冷       F              Em  Am 从此没掉 我对你的想念太难忍       G        C 坐摩天轮 心会平稳