F                  A7        Dm      bB   共你笑望过去的 註定于一天相识  是偶遇       C/bB     Am   Dm   那一章不太特殊   bB  C/bB  A7      Dm   一天  我心 失去支柱    Gm   G7/B     Csus7  C7   你决意阻止我再输    F              A7        Dm      bB   共你笑望过去的一些所得所失  是际遇       C/bB     Am  Dm   记忆真太特殊   bB  C/bB  A7        Dm    这一天  回味各种奇遇       bB   C7      F  F7   你亦同闯凄风冷雨     bB  C/bB   F  C/E   Dm * 知不知  你的  真心意     bB   C7      F  F7   没道谢我也深知    bB  C/B         A7/#C     Dm   我说  我一生 最精彩只得一次    Gm       G7/B          Csus7  C7   从开始 暗地里我感激天意          F          Am       bB  C/bB      F # 在这天 直至这生走遍  也想你携手冲过终点        bB     C/bB   A7/#C   Dm   甚至他生再遇见 仍想起今天        Gm   C7  F   便约定相依身边     Repeat * #        F        Am       bB  C/bB      F   这天 直至那一天  也想你携手冲过终点        bB     C/bB   A7/#C   Dm   甚至他生再遇见 仍想起今天        Gm   C7  F   便约定相依身边