C     Fmaj7  C  结果还是 无所谓 让梦想继续地颓废   C  C    Fmaj7  G  流言城市 霓虹灯火 怎堋能淹没挣扎的寂寞   C  C    Fmaj7  C  结果有谁 在乎真伪 爱那堋彻底还心碎   C  C   F    G  每个美梦 飘忽难懂 每个承诺如此的朦胧   C     Em *我爱你 在这迷乱的城市里   Am  Em  只是明天该如何继续   F   C  Dm7         G  悲伤的歌 和入心扉 那有勇气再和你依偎   C     Em  我爱你 在这迷乱的城市里   Am  Em       Dm        Dm7/#G  只是明天该如何跟随   告别的夜 请别流泪  F  G       C  这一切难以说明 错与对 *