G        D 看你手舞足蹈    Em     Cm     我却发呆看你甜美微笑 G        D 你说我太过骄傲    Em     Cm     不说也能感受彼此心跳 G        D          一张小纸条 一个小符号    Em     Cm     问号惊叹号 都怕你没看到 G        D          亲手做便当 口渴送饮料    Em     Cm     要你把烦恼通通都吃掉 G         听不到我爱你 D          等不到你拥抱 Em     D 我却知道       G 爱情来了