Em          Bm         Em      Em          Bm         Em 犹如巡行和汇演 你眼光只接触我侧面 沉迷神情乱闪 你所知的我其实是那面 Em                   D         Em                            D                Em 你清楚我吗你懂得我吗 你有否窥看思想的背面 和你每天如情侣相见 说爱说天偏偏讲得太浅 A                                G  A                                G      看着我吧对住我吧透视我吧 可感到惊讶 你是你吧我是我吧这是爱吧 可需要消化 D                                   Bm                    Em       Bm  掩盖点会否好过一点 倾斜点会否感性一点  夜晚会面白天道别   才没有弱点  ..