G             D 今夜的风儿已聊醉 D             G 划出了你我的余微 G           D 歌声穿过这夜空 D             G 穿过了你我的心扉 G 风儿吹动了帆 G         D 船儿推开了岸 D         G 桨啊叫醒了鱼儿 D         G 歌声唱醉了人哪 G             D 今夜的星星已早睡 D             G 露出了欣慰的余微 G           D 星光散落湖水间 D           G 划过了你的小嘴 G         风儿吹动了帆 G         D 船儿推开了岸 D         G 桨啊叫醒了鱼儿 D         G 歌声唱醉了人哪 嗨……呜……. 嗨……呜…….  ..