E          B        #Cm       #Gm 心有所系 魂也有所牵  寂寞染不上我心田 A         E                     A         B 回忆说着万语千言    未来原是碧海蓝天 E          B        #Cm     #Gm 苦涩酸甜 都化作缠绵  悠悠盘旋成寓言 A          E        A         B 你的呼吸 你的眉眼    裹住我的冰心一片       E      B      #Cm         #Gm 我的祝福 你会了解    你是我最想还的愿   A        E                   A        B 月有盈缺 而爱自成圆  总有一天再相见       E      B              #Cm        #Gm 我的依恋 你该了解    灵犀相通心相连   A        E                    A      B       E 千山万水 如千丝万线  一张相思网 织得好密延