Am          Am    Em      D   Am  D           Am          D           Em 起初不经意的你  和少年不经意的我  红尘中的情缘只  因那生命匆匆不语的交着 想是人世间的错  或前世流传的因果  终  生的所有也  不惜换取刹那阴阳的交流

Am/(5品)Em      Am(5品)    G 来易来  去难去  数十载的人世游 D       Am      D       D   Em 分易分  聚难聚  爱与恨的千古愁 Am          Am    Em      D   Am  D           Am          D           Am 本应属于你的心  它依然握紧我胸口  为只为那尘世转  变的面孔后的翻云覆雨手 于是不愿走的你  要告别已你见的我  至今世间仍有隐  约的耳语跟随我两的传说 D           Am          D       Em  Am 滚滚红尘里有隐  约的耳语跟随我两的传说