C     Am        C         Em >哭不尽多情梦    已忘了伤心痛  Am  Em      Dm      G       Am    Am/G >我的一生一世只有你最懂      醒不了痴情夜  C         Em       Am  Em      Dm  G   C >不在乎孤枕眠       我的千心万苦都藏在心中  Am          Em       F           Em >我爱上你给的痛     心甘情愿等你的梦  F         Em        Dm   G >藏起泪眼  只用笑容相送  Am          Em       F         Em >我爱上你给的痛     只要活在你的怀中  F         Em        Dm   G >但求今生  化做伴你的风            C      (到此可转#C调接#G和弦,再接#C,其後把每个和弦 >爱上你给的痛      各往上推半音即可…….只是不太好按……….)