Em 天在下雨你哭了      Am  我在远方你走了      Bm      Am 不知道可有一天 Am          Em  我还能和你相遇  Em 我在轻轻的呼唤你     Am  几度让我魂牵梦萦      Bm 紧握着你的双手      Am     Em 我想要握住所有      Am 我和你热热烈烈 Em  C       Em  疯疯狂狂又是一夜 Am         Am  我爱你与我恨你      Bm     Em 你已经把我忘记    Am 你的笑 泛起涟漪       C        Em    真真切切让我着迷     Am     Am 我爱你与我疼你      Bm         Em 可是你 早已记不起   ..