1=D D     A     Bm 不知道你现在好不好 D     A     #Fm 是不是也一样没烦恼 G     A    D #Fm Bm 像个孩子似的神情忘不掉 G       A     D 你的笑对我一生很重要 D     A     Bm 这些年你过得好不好 D     A     #Fm 偶而是不是也感觉有些老 G     A        D #Fm Bm 像个大人般的恋爱有时心情遭 G                A 请你相信我在你身边别忘了 D       A 只要你过得比我好 Bm     #Fm 过得比我好 G       #Fm 什么事都难不倒 G           A 所有快乐在你身边围绕 D       A 只要你过得比我好 Bm     #Fm 过得比我好 G        #Fm 什么事都难不倒       D 一直到老                                   ALU 051023