KEY:A    A               D       E    中午的太阳      连狗都快要抓狂    A               D       E    独自在太阳下    有个妹妹高又辣    A               D       E    很想去问她      是否愿意赏个光    A               D       E    是否愿意和我    一起走在太阳下    #Cm             D    让我们一起享受  这中午的大太阳    #Cm           D    最好能一起把衣服脱光    #Cm               D    虽然有很多人    对你有一点点遐想    #Cm            A    告诉你 其实我也有点想