Em      D  是否給你承諾了太多  還是我原本給的就不夠    Em  你始終有千萬種理由       D  G Am7  D  我一直都跟隨你的感受  讓你瘋  讓你去放縱    Bm   Em  以為你  有天會感動        C   D Em D  關於流言  我裝作無動於衷    Em       D  直到所有的夢已破碎  才看見你的眼淚和後悔    Em      D  G  我是多想再給你機會  多想問你究竟  愛誰    Am7  D  Bm  Em  既然愛  難分是非  就別逃避  勇敢面對        C   D   Em  給了他的心  你是否能夠  要的回            Em Am  怎麼忍心怪你  犯了錯    D   G  C D       G  B7  是我給你自由  過了火  讓你更寂寞  才會陷入感情漩渦            Em Am D   G  怎麼忍心讓你受折磨  是我給你自由過了火    C D   Em  如果你想飛  傷痛我揹