G         Em *外面的世界很精彩       C   D7    G 我出去会不会失败   G         Em 外面的世界特别慷慨       C     D       G 闯出去我就可以活过来* REPEAT*  Bm           Em #留在这裡我看不到现在       C             D7 我要出去寻找我的未来  B7             Em 下定了决心改变日子真难捱  C              D     D 吹熄了蜡烛愿望就是离开   G         Em 外面的世界很精彩       C   D7    G 我出去会变得可爱   G         Em 外面的机会来得很快       C     D       G 我一定找到自己的存在       C     D       G 一离开头也不转不回来# REPEAT#     C     D       G 我离开永远都不再回来