B/E 你总喜欢 照着镜子             B7 问我哪里长得美 我总摇头               B/E 让你生气得嘟起了嘴 你总问我 你在我心中             B7 有多重要有多重要             B/E 说我现在还不知道 A           B 我怎么在你面前 #Gm      #Cm 忍不住哭了  #Fm      B        E   #G 你怎么会知道我的脆弱 A         B 我很想告诉你 #Gm         #Cm  #F      B E #Fm    我已经离不开你   离不开你