Em  G    D  G          Am    D     G    踩着月光  打开车窗  离开这城市  想找个解放    Em  G    D     G          Am     D    G    一路开往  最高那一坐山  孤单的想象  寂寞的逃亡     G                  Am                      D          G  # 我想是偶尔难免沮丧  想离开  想躲起来  心里的期待  总是填不满       G                 Am                    D           G    我看着山下千万的窗  谁不曾感到失望  就算会彷徨  也还要去闯    关于未来  只有自己明白  不想让心情  被现实打败    一路开往  最高那一坐山  孤单的想象  寂寞的逃亡  # 我站在靠近天的顶端  张开手全都释放  用月光取暖  给自己力量    才发现关于梦的答案  一直在自己手上  只有自己能  让自己发光