G 我怕我没有机会     C       G 跟你说一声再见     Em      Am        D 因爲也许(就)再也见不到你     G 宁愿我要离开       C      G 熟悉的地方的你     Em 要分离   C     D    G 我眼泪就掉下去     Em         Bm 我会牢牢记住你的脸     C           G 我会珍惜你给的思念     Em          Am          D 这些日子在我心中永远都不会抹去     G 我不能答应你         C   G 我是否会再回来 Em 不回头   C   D     G 不回头的走下去