E            A   B E             A   B 分享过你 这种 漂亮 离得开了你 令我 坚强 请不要说 改天 再会 何不乾脆说 下次 失陪     C#m   G#m A    B    C#m  A     B B7 让我的 乾燥 皮肤 擦响 愿我的 内心 未擦伤 让那张 温暖 床单 晒乾 路过的 地方 别再躺 副歌:              E      B       C#m 假使当初可以 为了你 忘了爱所有人 G#m      A  E         B7 分开手去追寻 足可拥抱千万人 B7           E      B       C#m 即使天空海阔 没有爱 还有你这个人  G#m      A  E         B7            E 烧光一个森林 将灰烬里的热能 当做一点陪衬 B7           E      B       C#m 即使天空海阔 没有爱 还有你这个人 G#m      A  E        A       B         E 即使不再光临 一想起你 怎麽可以 对任何人热吻