前奏 Em D/G  /Em D/Em    /Em            /Am 情 歌,总是那么动听, /D                /G 唱完了才知道有多伤心。   / Em           /Am 眼 泪,总是不经意的, /D          /B7 不经意的往下流。   /Em            /Am 承 诺,太年轻的我们, /D              /G 经不起那些流言诽语。   / Em          /Am  分手,一个简单借口, /D          /Em 留下我一人承受。         /C #有没有一首歌           /G  唱完了 不再难过,       /Am   D/G      B  穿肠的旋    律谁来附和。          /C 被你伤过了以后        /G 写下了这一首歌,       /Am    D/G          / 再大的痛 再大的伤自己扛着 间奏 Em D/G  /Em D/Em  ..