Capo 4 C       Em         Am      Em 看著你漸憔悴 看著夢輕輕的遠飛 F       Em         Dm      G 所有堅持竟然 留不住這一些快樂 C       Em         Am      Em 辜負你的選擇 讓未來變得難預測   F     Em         Dm7     G  轉身以後我才發現 不曾如此被深愛過   C           Em7      Am      Em7                         沒有你的世界荒蕪一片 思念靜靜蔓延   Dm7       Em7        Dm7         G 任再狂的風雪也不能熄滅 曾經如火的纏綿   C           Em7      Am      Em7 失去你的世界荒蕪一片 悔恨靜靜蔓延   Dm7         Em7        Dm7         C 那回憶如風雪可不能夠冷卻 對你如火的愛戀