Bm      Em 我没有自命洒脱  A      Bm7 悲与喜无从识别 G       Em 得与失重重叠叠 #F      Bm       因此伤心亦觉不必 Bm      Em 谁个又会并没欠缺  A      Bm7 曾心爱的为何分别 G         Em 和不爱的年年月月 #F      Bm   一生不可自决       Em      A   Bm 谁人又知道我的心灵炽热       Em    G     #F   谁人又知道再说已不必 Bm            Em 仍然愿一生一世的欠缺 A             #Fm 不想再暴露我于他人前 Bm            Em 你会令谁人自觉生可恋 #F          Bm 即使天天也在变