G9     G9     Bm7/F#    Bm7/F# 遇见了你 让生命美好           Em  我看见繁华的春天  Em/D          Em/C# 爱情如阳光闪耀 C              G9 我给你我的爱           G9     G9     Bm7/F#    Bm7/F# *离开了我 你默默低头           Em    我看见往事如云烟    Em/D             C9       C  爱情沉重的忧愁       Bm                  Em  那依旧温暖的笑容啊       Am           D  那不再提起的永恆       Bm                  Em  那曾经完整的美梦啊            Am7  C            D    D7  此时此刻 你也会遗憾吗                   G     G/F#    终於你离开了                      Em         Em/D  带走我给你的爱                        C             带走我的幸福 飞到了天边        G/B              Am       D  到另一个世界 留下我的伤                       G9   终於你离开了我* Repeat * Cm             Bm       C                 G 爱到最深处不该怨忧 是对自己的承诺        Am             Em          G              D 只是她 不曾了解我   可是她 我还爱她                 A  E/Ab            F#m  F#m/E 终於你离开了 带走我给你的爱                        D 带走我的幸福 飞到了天边     C#m             Bm        E 到另一个世界 留下我的伤                 A  E/Ab            F#m  F#m/E 终於你离开我 带走我给你的爱                       D 带走我的幸福 飞到了天边     C#m             Bm        E                  A 到另一个世界 留下我的伤  终於你离开了我