G 我是被你囚禁的鸟 我是被你囚禁的鸟          Em 已经忘了天有多高 得到的爱越来越少          Am7    Bm 如果离开你给我的小小城堡 看着你的笑在别人眼中燃烧 Am             D 不知还有谁能依靠 我却要不到一个拥抱            Em           Bm 我像是一个你可有可无的影子       C             G 冷冷的看着你说谎的样子           Em 这撩乱的城市 容不下我的痴           Bm                D 是什么让你这样迷恋这样的放肆            Em           Bm 我像是一个你可有可无的影子       C              G 和寂寞交换着悲伤的心事           Em 对爱无计可施           Am7 这无味的日子 D      D        G  眼泪是唯一的奢侈 我的眼泪是唯一的奢侈