1=F  4/4 Dm                 F            Dm                F       Am     Gm      C      F 只为你盈盈一笑 我便逃也无处可逃 拔剑斩情丝情思却在指间轻轻绕 都只为情字煎熬 枉自称侠少英豪 Gm           bB  Am 前世儿女情 还欠你多少     F       C          F     Am     bB          Dm     F           Am 这一生都只为你 情愿为你画地为牢 我在牢里慢慢的变老 还给你看我幸福的笑     F       C          F     Am     bB          Dm     F     C     Dm 这一生都只为你 情愿为你画地为牢 我在牢里慢慢的变老 还对别人说着你的好 Gm            F 还你在还你在今朝