G    D          Em    G    D        Em 忘掉吧    我的爱人    现在我  不会难过 C      D         G      Em 時間已沖淡一切   再多想也不会改变 C             D        把過去放回你心中 G    D           Em    G    D           Bm 不要問   我誰對誰錯    你的愛   在我回憶中 C      D       G     Em 這幾年我很自由 也沒有太多煩憂 C            D 那過去当作一陣風 G            D   不要再說想我 不要再說爱我 Em           D          現在我們之間 只能當當朋友  C            Bm       落下太多眼淚  等過太多黑夜  Am7           D           現在我一個人 愛情我不想問